قدرت،گفتمان و زبان

(ساز و کارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران)

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 272
نوبت چاپ: 6
قیمت: 36,000 تومان

بخش اول کتاب قدرت، گفتمان و زبان به مباحث نظری می‌پردازد و رویکردهای مختلف تحلیل گفتمانی را بررسی می‌کند؛ در همین راستا دو گروه از نظریه‌ها را که یکی ریشه در زبان‌شناسی و دیگری ریشه در فلسف