قدرت،گفتمان و زبان

کتاب قدرت،گفتمان و زبان

(ساز و کارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران)

The Power
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

بخش اول کتاب قدرت، گفتمان و زبان به مباحث نظری می‌پردازد و رویکردهای مختلف تحلیل گفتمانی را بررسی می‌کند؛ در همین راستا دو گروه از نظریه‌ها را که یکی ریشه در زبان‌شناسی و دیگری ریشه در فلسف

علی اصغر سلطانی (متولد ۱۳۴۷ در آمل) زبان شناس ایرانی و دانشیار دانشگاه باقرالعلوم است. پژوهش های او عمدتاً در حوزه تحلیل گفتمان است. سلطانی دوره دبیرستان را در دبیرستان امام خمینی آمل گذراند و دیپلم تجربی گرفت. لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی را از دانشگاه شهید بهشتی و فوق لیسانس زبان شناسی همگانی را ا ...مطالعه بیشترعلی اصغر سلطانی (متولد ۱۳۴۷ در آمل) زبان شناس ایرانی و دانشیار دانشگاه باقرالعلوم است. پژوهش های او عمدتاً در حوزه تحلیل گفتمان است. سلطانی دوره دبیرستان را در دبیرستان امام خمینی آمل گذراند و دیپلم تجربی گرفت. لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی را از دانشگاه شهید بهشتی و فوق لیسانس زبان شناسی همگانی را از دانشگاه تربیت مدرس گرفت. سپس با نگارش رساله ای دربارهٔ تحلیل گفتمان جریان های سیاسی پس از دوم خرداد به راهنمایی محمد دبیرمقدم و مشاورهٔ داود فیرحی از دانشگاه علامه طباطبایی دکترا گرفت. این رساله به صورت کتاب منتشر شد و مورد توجه منتقدان قرار گرفت. از سال ۱۳۷۵ تاکنون ا ...مطالعه بیشتر