قانون عشق و قانون خشونت

کتاب قانون عشق و قانون خشونت

The Law of Love and the Law of Violence
انتشارات: مروارید
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 36,000 تومان

در "قانون عشق و قانون خشونت" شاهد یک ارزیابی از ناسازگاری های میان ملت ها هستیم که این کتاب علاجی برای آن بر پایه ی تعلیمات مسیحیت ارائه می کند. و این چاره و علاج، شناخت عشق به عنوان برترین قانون حکمران بر حیات است. "قانون عشق و قانون خشونت" که درست قبل از جنگ جهانی اول به قلم "لئو تولستوی" نوشته شد ...مطالعه بیشتردر "قانون عشق و قانون خشونت" شاهد یک ارزیابی از ناسازگاری های میان ملت ها هستیم که این کتاب علاجی برای آن بر پایه ی تعلیمات مسیحیت ارائه می کند. و این چاره و علاج، شناخت عشق به عنوان برترین قانون حکمران بر حیات است. "قانون عشق و قانون خشونت" که درست قبل از جنگ جهانی اول به قلم "لئو تولستوی" نوشته شده، حکم مشهور "تولستوی" را اظهار می دارد که طبق آن معتقد است رنج کشیدن از خشونت، اخلاقی تر از اقدام به خشونت است. فلسفه ای که افراد بزرگی همچون گاندی، مارتین لوتر کینگ و عده ی کثیر دیگری از آن بهره برده اند. "لئو تولستوی" که برای نوشتن رمان های آنا کارنینا و جنگ و صلح به ...مطالعه بیشتر