قانون،آزادی و اخلاق

کتاب قانون،آزادی و اخلاق

(درآمدی به فلسفه حقوق کیفری و عمومی)

Law, Liberty, and Morality
نویسنده:

هربرت هارت

مترجم: محمد راسخ
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

هنوز در انگلستان و آمریکا حقوق کیفری شامل احکامی است که تنها می توان آن ها را به منزله کوششی در جهت الزام و اجبار اخلاق بماهو اخلاق تلقی کرد. بدین معنا که این احکام افعالی را که اخلاق متعارف غیراخلاقی می داند منع می کنند، اگرچه به طور معمول ضرری برای دیگران ندارند. بیشتر مثال ها به حوزه اخلاق جنسی ت ...مطالعه بیشترهنوز در انگلستان و آمریکا حقوق کیفری شامل احکامی است که تنها می توان آن ها را به منزله کوششی در جهت الزام و اجبار اخلاق بماهو اخلاق تلقی کرد. بدین معنا که این احکام افعالی را که اخلاق متعارف غیراخلاقی می داند منع می کنند، اگرچه به طور معمول ضرری برای دیگران ندارند. بیشتر مثال ها به حوزه اخلاق جنسی تعلق دارند و در انگلستان شامل موارد زیر می شوند: اشکال مختلف همجنس گرایی میان مردان، وطی در دُبر حتی میان زوجین، عمل جنسی با حیوانات، زنای با محارم، امرار معاش از طریق روسپی گری، دایرکردن فاحشه خانه و همچنین از زمان صدور حکم در دعوای شاو توطئه برای افساد اخلاق عمومی، که ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

هربرت لیونل آدولفوس هارت (Herbert Lionel Adolphus Hart) (متولد: ۱۸ ژوئیه ۱۹۰۷ - ۱۹ دسامبر ۱۹۹۲)- یکی از اثرگذارترین فیلسوفان حقوق قرن بیستم است. او پروفسور «رویه های قضایی» در دانشگاه آکسفورد و مسئول کالج بارسنوز در شهر آکسفورد و نویسنده کتاب «مفهوم قانون» است. هارت در سال ۱۹۰۷ در یک خانواده کلیمی د ...مطالعه بیشترهربرت لیونل آدولفوس هارت (Herbert Lionel Adolphus Hart) (متولد: ۱۸ ژوئیه ۱۹۰۷ - ۱۹ دسامبر ۱۹۹۲)- یکی از اثرگذارترین فیلسوفان حقوق قرن بیستم است. او پروفسور «رویه های قضایی» در دانشگاه آکسفورد و مسئول کالج بارسنوز در شهر آکسفورد و نویسنده کتاب «مفهوم قانون» است. هارت در سال ۱۹۰۷ در یک خانواده کلیمی در شهر هاروگیت انگلستان به دنیا آمد. پدرش خیاط موفقی بود که ریشه آلمانی و لهستانی داشت. او در کالج چلتنهام، مدرسه گرامر برادفورد و نیو کالج آکسفورد تحصیل کرد و در سال ۱۹۲۹ با برترین رتبه در رشته «علوم عالی کلاسیک» فارغ التحصیل شد.از سال ۱۹۳۲ تا ۱۹۴۰، هارت به عنوان یک وکی ...مطالعه بیشتر