قانون،آزادی و اخلاق

(درآمدی به فلسفه حقوق کیفری و عمومی)

نویسنده:

هربرت هارت

مترجم: محمد راسخ
انتشارات: نی
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

هنوز در انگلستان و آمریکا حقوق کیفری شامل احکامی است که تنها می توان آن ها را به منزله کوششی در جهت الزام و اجبار اخلاق بماهو اخلاق تلقی کرد. بدین معنا که این احکام افعالی را که اخلاق متعارف غیراخلاقی می داند منع می کنند، اگرچه به طور معمول ضرری برای دیگران ندارند. بیشتر مثال ها به حوزه اخلاق جنسی تعلق دارند و در انگلستان شامل موارد زیر می شوند: اشکال مختلف همجنس گرایی میان مردان، وطی در دُبر حتی میان زوجین، عمل جنسی با حیوانات، زنای با محارم، امرار معاش از طریق روسپی گری، دایرکردن فاحشه خانه و همچنین از زمان صدور حکم در دعوای شاو توطئه برای افساد اخلاق عمومی، که اساسا (از نظر هیئت منصفه) به معنای «گمراه کردن اخلاقی» دیگران است. شاید برخی موارد دیگر را نیز به فهرست بالا اضافه کنند که عبارت اند از قوانین ممنوع کننده سقط جنین، دو یا چندهمسری غیرفریب کارانه، خودکشی و مرگ آسان، ولی همان طور که بعدا توضیح خواهم داد برخی از نمونه های یادشده را جزء موارد الزام اخلاق بماهو اخلاق انگاشتن اشتباه است و این اشتباه از بی توجهی به برخی تفکیک های مهم ناشی شده است. نگاهی اجمالی به قوانین کیفری ایالات مختلف در آمریکا نکته بسیار شگفت آوری را در دید انگلیسی ها روشن می کند، زیرا به نظر می رسد در برخی ایالات علاوه بر اَعمال جنسی ممنوع در حقوق انگلستان عمل جنسی دیگری نیست که ممنوع نباشد، جز رابطه جنسی معمولی میان زن و شوهر و عمل مخفیانه استمنا. در تعداد زیادی از ایالات، زِنا که از زمان کراموِل در انگلستان قابل مجازات نبوده جرم است. البته در تعداد کمی از ایالات این عمل تنها زمانی جرم محسوب می شود که آشکارا انجام شود یا شهرت به انجام این کار یا استمرار در انجام آن وجود داشته باشد. روابط جنسی بدون ازدواج (نامشروع) در انگلستان یا در بیشتر کشورهای متمدن جهان یک عمل مجرمانه نیست، اما فقط تعداد کمی از ایالات آمریکا فاقد قوانینی هستند که روابط مذکور را در شرایطی خاص قابل مجازات می دانند. مطابق برخی از آن قوانین حتی یک بار ارتکاب جرم یادشده قابل مجازات است. افزون بر این قوانین، شمار نامعلومی از مصوبات محلی وجود دارند که در بعضی موارد بسیار مضیق تر از قوانین ایالتی هستند و به رغم آنکه به همین دلیل در اعتبار آن ها تردید وجود دارد، اِعمال و اجرا می شوند. در ایالت کالیفرنیا، قوانین جزایی روسپی گری و روابط بدون ازدواج را جرم نمی دانند، ولی سال های سال است که در شهر لس آنجلس افراد را طبق یک حکم محلی به جرم معروف «پناه گرفتن» محکوم می کنند، صرفا به این دلیل که از یک اتاق برای روابط نامشروع بدون ازدواج استفاده کرده اند. بدون شک تعدادی زیاد یا اکثر این قوانین کیفری ایالات، به معنای متعارف کلمه، کهنه و متروک شده اند. البته در حال حاضر اثبات این که قوانین جنسی در آن ایالات درعمل اجرا می شوند بسیار دشوار است. در بسیاری از ایالات از جمله کالیفرنیا آمارهای سالانه کیفری معمولاً در قسمت جرایم جنسی بیش از دو عنوان ندارند: «زنای به عُنف» و «دیگر تخلفات جنسی».