فرهنگ معاصر عربی - فارسی

فرهنگ معاصر عربی - فارسی

A Dictionary of Modern written Arabic
انتشارات: نی
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 180,000 تومان

فرهنگ معاصر عربی -  فارسی بر اساس کتابی تدوین شده است که هنوز هم مشهورترین فرهنگ عربی - انگلیسی میان غربیان است. دانشمند آلمانی، هانس ور، سال‌ها پیش از جنگ جهانی دوم بر آن شد که لغت‌نامه‌ای بر اساس زبان فصیح رایج در جهان عرب گرد آورد. وی از سال 1946 بر اساس آثار طه حسین، محمدحسین هیکل، توفیق‌الحکیم، محمود تیمور، منفلوطی، جبران خلیل جبران، امین‌الریاحی و نیز مجلات، روزنامه‌ها، سالنامه‌ها، راهنماها، کتاب‌های درسی مصر و برخی از کشورهای دیگر به گردآوری فرهنگی عربی - آلمانی پرداخت و سرانجام در سال 1952 توانست نخستین چاپ آن را منتشر کند.هانس ور در 1959 براساس آثار عبدالسلام عجیلی، میخائیل نعیمه، کرم ملحم کرم و نیز مطبوعات و کتاب‌های درسی جدید، ویراست تازه‌ای از فرهنگ خود انتشار داد.توجه خاص مجامع علمی امریکا به این فرهنگ، مولف را بر آن داشت که با همکاری میلتون کوان در پی ترجمه آن به انگلیسی نیز برآید. سرانجام با کمک برخی از موسسات علمی و حتی شرکت‌های عربی - آمریکایی، تحریر انگلیسی کتاب در سال 1961 منتشر شد.در برگردان این قاموس به فارسی کوشش شده است در چارچوب عالمانه‌ای که مولف به دست داده، معادل‌هایی مقبول در فارسی معاصر انتخاب شود، و به‌دلیل این‌که در دهه‌های اخیر انبوهی اصطلاح و کلمه تازه در زبان عربی پدید آمده است، بر آن بوده‌ایم به یاری فرهنگ‌های تازه عربی - انگلیسی، فرانسه، فارسی کاستی‌های آن جبران شود، این افزوده‌ها به حدود 5000 واژه و اصطلاح بالغ می‌شود.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر