غرور و تعصب

نویسنده:

جین آستین

مترجم: رضا رضایی
انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 449
نوبت چاپ: 27
دسته بندی: داستان جهان
قیمت: 72,000 تومان

غرور و تعصب محبوب ترین رمان جین آستین و یکی از معروف ترین رمان های تاریخ ادبیات جهان است. قهرمان داستان یکی از جذاب ترین قهرمانان در کل ادبیات به حساب می آید. در این رمان، بازیگوشی و انضباط