عقلانیت و آزادی

کتاب عقلانیت و آزادی

Rationality and freedom
نویسنده:

آمارتیا سن

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 118,000 تومان

کتاب حاضر یکی از عمیق ترین و برجسته ترین کتاب ها در حوزه ی فلسفه و علوم اجتماعی است که تاکنون به رشته ی تحریر درآمده است. آمارتیا سن در این اثر با پیوند نظام مند عقلانیت و آزادی، نگاه متعارف به عقلانیت را به چالش کشیده و از آن عبور کرده است. او به آزادی به مثابه عقلانیت اجتماعی می نگرد. از دیدگاه سن ...مطالعه بیشترکتاب حاضر یکی از عمیق ترین و برجسته ترین کتاب ها در حوزه ی فلسفه و علوم اجتماعی است که تاکنون به رشته ی تحریر درآمده است. آمارتیا سن در این اثر با پیوند نظام مند عقلانیت و آزادی، نگاه متعارف به عقلانیت را به چالش کشیده و از آن عبور کرده است. او به آزادی به مثابه عقلانیت اجتماعی می نگرد. از دیدگاه سن، بین عقلانیت و آزادی ربط وثیقی وجود دارد و بدون فهم و درک عمیق یکی، دیگری را نمی توان فهمید. به بیان دیگر، آزادی به عقلانیت و عقلانیت به آزادی وابسته است، چون بدون داشتن آزادی، انتخاب عقلانی ممکن نیست. سن این دیدگاه را که عقلانیت فقط به دنبال حداکثر کردن نفع شخصی فرد ا ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

آمارتیا کومار سن (انگلیسی: Amartya Kumar Sen) برنده هندی جایزه نوبل اقتصاد است که در سوم نوامبر سال ۱۹۳۳ چشم به جهان گشود. وی استاد فلسفه و اقتصاد در دانشگاه هاروارد است. وی به سبب مشارکت هایش در نظریه های توسعه انسانی و اقتصاد رفاه شناخته شد است. یکی از مهم ترین آثار وی کتاب توسعه به مثابه آزادی می باشد