عبور از تحکیم

کتاب عبور از تحکیم

(واکاوی علل انشعاب دفتر تحکیم وحدت)

Tahkim
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 58,000 تومان

روایت فراز و فرود تحکیم، حکایت نسلی است که تاوان اشتباهاتش را دیگری نداد. نسلی که هرگز به حق خود نرسید و در بحبوحه ی سیاست متلاطم ایران گم شد. با وجود این، بدون تردید، تجربه ی دفتر تحکیم وحدت یکی از ارزشمندترین تجربیات سیاسی تشکلیلاتی ایران معاصر است. مجموعه ی حاضر سعی دارد روایتی منصفانه، بی غرض، و ...مطالعه بیشترروایت فراز و فرود تحکیم، حکایت نسلی است که تاوان اشتباهاتش را دیگری نداد. نسلی که هرگز به حق خود نرسید و در بحبوحه ی سیاست متلاطم ایران گم شد. با وجود این، بدون تردید، تجربه ی دفتر تحکیم وحدت یکی از ارزشمندترین تجربیات سیاسی تشکلیلاتی ایران معاصر است. مجموعه ی حاضر سعی دارد روایتی منصفانه، بی غرض، و البته نه بی طرف، از عوامل ساختاری و گفتمانی انشعاب دفتر تحکیم وحدت در اسفند ۱۳۸۰ ارائه دهد. در این مجموعه سعی شده است تا با افراد و جریاناتی که در سالیان گذشته به روایت خود از این حوادث نپرداخته اند گفت وگویی صریح و انتقادی انجام شود. این مجموعه ماحصل حدود یکصد و چهل س ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر