عصر سی ان ان و هالیوود

کتاب عصر سی ان ان و هالیوود

(منافع ملی،ارتباطات فراملی)

The age of CNN and Hollywood
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

مهم ترین نکته ای که امروز در بحث از فرهنگ توده ای می توان مطرح کرد، این است که این فرهنگ با رسانه های همگانی پیوندی تنگاتنگ پیدا کرده است تا جایی که می توان گفت «در عصر بازتولید مکانیکی فراورده های فرهنگی» رسانه ها خود نقشی تعیین کننده در فرهنگ و کردارهای فرهنگی ایفا می کنند و از حد رسانه و قالب انت ...مطالعه بیشترمهم ترین نکته ای که امروز در بحث از فرهنگ توده ای می توان مطرح کرد، این است که این فرهنگ با رسانه های همگانی پیوندی تنگاتنگ پیدا کرده است تا جایی که می توان گفت «در عصر بازتولید مکانیکی فراورده های فرهنگی» رسانه ها خود نقشی تعیین کننده در فرهنگ و کردارهای فرهنگی ایفا می کنند و از حد رسانه و قالب انتقال دهنده پیام های فرهنگی بسی فراتر می روند. تقریبا همه نظریه های عمده فرهنگ توده ای بر نقش رسانه ها در تولید و تکثیر الگوهای فرهنگی تأکید می گذارند. از آنجا که رسانه ها با تجارت و سیاست و ساختار قدرت پیوند نزدیک دارند، رابطه فرهنگ و فراورده های فرهنگی با تجارت و سیاست ...مطالعه بیشتر