شعر نو در ترازوی تأویل

شعر نو در ترازوی تأویل

(نگاهی به مهم ترین تأویل های شعر نو از آغاز تا امروز)

Dar Sohbat-e Ahl-e Ghalam
نویسنده:

سیاوش جعفری

انتشارات: مروارید
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 32,000 تومان

کتاب حاضر مجموعه ای است از مقاله ها و گفتگوهایی که طی سالیانی فراهم آمده و برخی از آنها در فصلنامه ها و گاهنامه های فرهنگی (مانند نگاه نو و بخارا) چاپ شده اند. اما اصل و اساس علاقه اینجانب به این مقوله از زمانی شروع شد که در اواخر دهه 1980 با فصلنامه پاریس ریویو آشنا شدم.گفتگوهای این فصلنامه با اهل قلم شهرت جهانی دارند و تعدادی از آنها در ایران هم،چه در مجله ها و چه به صورت کتاب چاپ شده اند.

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

سیاوش جعفری متولد سال 1355 ، نویسنده و مولف کتاب است.