سیاست

سیاست

Politics
نویسنده:

اندرو هیوود

انتشارات: نی
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 120,000 تومان

این کتاب مقدمه ای جامع و روزآمد برای مطالعه سیاست فراهم می کند. کتاب حاضر چنان طراحی شده است که برای دانشجویانی که درس های گوناگونی را در رشته علم سیاست می گذرانند، و نیز برای خوانندگان علاقه مند به سیاست، سودمند باشد. سیاست، سرسختانه (و با شکوه تمام) در برابر سکون مقاومت می کند. این اندیشه که شتاب تاریخ رو به افزایش است فقط نشانه بیماری اضطرابِ سده بیستمی نبود؛ در یک معنا، تاریخ به واقع شتابان تر می شود. برای مثال، دهه های پایانی سده بیستم شاهد فروپاشی کمونیسم، پایان جنگ سرد، پیدایش اقتصاد جهانی، انقلاب فناورانه در تولید و ارتباطات و خیزش اسلام سیاسی بود. درواقع، به نظر می رسد که در نوعی «پسا جهان» زندگی می کنیم؛ اندیشه هایی مانند پسامدرنیسم، پسامادی گرایی، پسافوردیسم، پساسوسیالیسم و پساصنعت گرایی با هم رقابت می کنند تا نشان دهند کدام پاره و چقدر از جهانی که می شناختیم اینک از بین رفته است. با این حال، همه چیز در حال دگرگونی پیوسته و سردرگمی نیست. ممکن است شتاب دگرگونی افزایش یافته باشد، اما برخی جنبه های زندگی اجتماعی و ویژگی های مهم چشم انداز سیاسی نشان داده اند که در برابر دگرگونی به طورچشمگیری انعطاف پذیرند. از این رو، با این که کتاب حاضر به تحولات مدرنی مانند جهانی شدن، رشد فمینیسم و سیاست های حامی محیط زیست، بسیار اهمیت می دهد، جوشش ناگهانی ناسیونالیسم قومی و پیدایش جنبش های اجتماعی نو، رویکردهای متعارف به علم سیاست در آن نادیده گرفته نشده اند، و سهم متفکران کلاسیک، مانند افلاطون (Plato)، ارسطو، مارکس (Karl Marx)و میل نیز فراموش نشده است.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر