سیاست

کتاب سیاست

Politics
نویسنده:

اندرو هیوود

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

این کتاب مقدمه ای جامع و روزآمد برای مطالعه سیاست فراهم می کند. کتاب حاضر چنان طراحی شده است که برای دانشجویانی که درس های گوناگونی را در رشته علم سیاست می گذرانند، و نیز برای خوانندگان علاقه مند به سیاست، سودمند باشد. سیاست، سرسختانه (و با شکوه تمام) در برابر سکون مقاومت می کند. این اندیشه که شتاب ...مطالعه بیشتراین کتاب مقدمه ای جامع و روزآمد برای مطالعه سیاست فراهم می کند. کتاب حاضر چنان طراحی شده است که برای دانشجویانی که درس های گوناگونی را در رشته علم سیاست می گذرانند، و نیز برای خوانندگان علاقه مند به سیاست، سودمند باشد. سیاست، سرسختانه (و با شکوه تمام) در برابر سکون مقاومت می کند. این اندیشه که شتاب تاریخ رو به افزایش است فقط نشانه بیماری اضطرابِ سده بیستمی نبود؛ در یک معنا، تاریخ به واقع شتابان تر می شود. برای مثال، دهه های پایانی سده بیستم شاهد فروپاشی کمونیسم، پایان جنگ سرد، پیدایش اقتصاد جهانی، انقلاب فناورانه در تولید و ارتباطات و خیزش اسلام سیاسی بود. درواقع، ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر