شاعری که نامه هایش به وطن نمی رسد

پازل شعر امروز (گزینه ی اشعار عدنان الصائغ)

نویسنده:

عدنان الصائغ

انتشارات: نیماژ
تعداد صفحات: 168
نوبت چاپ: 1
دسته بندی: شعر جهان
قیمت: 10,500 تومان