شاعری که نامه هایش به وطن نمی رسد

کتاب شاعری که نامه هایش به وطن نمی رسد

پازل شعر امروز (گزینه ی اشعار عدنان الصائغ)

نویسنده:

عدنان الصائغ

انتشارات: نیماژ
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

عدنان الصائغ (متولد 1955 در کوفه ، عراق) یکی از صداهای نسل شاعران عراقی است که به جنبش دهه هشتاد معروف است. عدنان از سخنان خود به عنوان سلاحی برای نکوهش ویرانی جنگ و وحشت های دیکتاتوری استفاده می کند. در سال 1993 ، انتقاد وی از ظلم و بی عدالتی منجر به تبعید به اردن و لبنان شد. پس از محکومیت به اعدام در عراق در سال 1996 ، به دلیل انتشار "سرود اوروک" ، شعر طولانی که وی در آن ناامیدی عمیق از تجربه عراق را بیان می کرد ، به سوئد پناه برد. از سال 2004 ، وی در لندن اقامت دارد.