سرمایه داری،خانواده،و زندگی شخصی

سرمایه داری،خانواده،و زندگی شخصی

Capitalism, the Family and Personal Life
انتشارات: نی
شابک: 9789641852094
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 28,000 تومان

زندگی شخصی که در بستر خانواده شکل گرفت و عمری به قدمت توسعه سرمایه داری دارد اصولاً چندان محل اعتنا نبوده و تحلیل های جامع درباره آن اندک است. منتقدان سرمایه داری، بدون توجه درخور به درس های تاریخ، اغلب به همین اکتفا کرده اند که نوید دهند با دگرگونی زیربنای اقتصادیِ جامعه همه مناسبات ازجمله مناسبات میان فردی و درون خانواده دگرگون خواهد شد. ایلای زارتسکی، نویسندهٔ تاریخ پژوه این کتاب، خوانندگان خود را از زاویه ای دیگر به بازخوانی تاریخ خانواده و زندگی شخصی فرامی خواند. او هشدار می دهد که خواه خانواده را کانونی گرم و زندگی شخصی را حریمی مقدس بدانیم و دوست بداریم، یا زندان بپنداریم و از آن بیزار باشیم باید در نظریه های سیاسی و اجتماعی خود جایی درخور برای آن ها درنظر بگیریم. سرمایه داری خانواده را دگرگون ساخت و سپهر زندگی شخصی را هم چون «بهشتی در دلِ جهنم دنیای بی رحم» پدید آورد. آزادسازی فرد که از معنای این دگرگونی برمی آید، هدفی نیست که تنها به لیبرالیسم تعلق داشته باشد.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

ایلای زارتسکی استاد تاریخ در مدرسه تحقیقات اجتماعی است.