ژان ژنه و معماری خلا

ژان ژنه و معماری خلا

Jean Genet et l'architecture du vide
نویسنده:

مهتاب بلوکی

انتشارات: نی
شابک: 9789641853329
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 50,000 تومان

ژنه در آثار نمایشی اش اصطلاح «معماری خلاء» را به کار می برد. هدف این پژوهش روشن کردن ساخت های مضمونی نمایشی این معماری با بررسی انواع گسست ها، فاصله ها و شفافیت های خلاء است که خود را در نوعی گسست از واقعیت نشان می دهد. این گسست از طریق «بازی» و نمایش آن در صحنه به شیوه های گوناگون و ابهام میان «واقعی» و «ناواقعی» انجام می گیرد. ژنه با براندازی شخصیت نمایشی به شیوه ی غایب و مستهلک سازی بی پایان آن در بازی انعکاس های آینه ای به شفافیتی بسیار فراتر از واقعیت اولیه خود آن دست می یابد. فضا و زمان ژنه ای با درهم شکستن زمان خطی، با توهم، با بازی و با ابهام، می کوشد خلاء واقعیت را در تمام سطوح نمایشی عامل کند و مضمون خلاء را به سرچشمه و غایت هرگونه آفرینش هنری تبدیل کند.

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر