سپهر آگاهی

کتاب سپهر آگاهی

(در قلمروهای جاودان وجود)

Sepehr awareness
نویسنده:

محسن فرشاد

انتشارات: علم
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

"سپهر آگاهی" کتابی است به قلم دکتر "محسن فرشاد" که خوانندگان را به گشت و گذار "در قلمروهای جاودان وجود" دعوت می کند. نویسنده کتاب را در سه بخش و چندین دفتر طبقه بندی کرده که هر کدام گوشه ای از "سپهر آگاهی" خواننده را شکل می دهند. در بخش ابتدایی کتاب، مسائلی همچون جهان پدیداری منطبق با کالبد مادی انس ...مطالعه بیشتر"سپهر آگاهی" کتابی است به قلم دکتر "محسن فرشاد" که خوانندگان را به گشت و گذار "در قلمروهای جاودان وجود" دعوت می کند. نویسنده کتاب را در سه بخش و چندین دفتر طبقه بندی کرده که هر کدام گوشه ای از "سپهر آگاهی" خواننده را شکل می دهند. در بخش ابتدایی کتاب، مسائلی همچون جهان پدیداری منطبق با کالبد مادی انسان، تشریح واقعیت مادی از نظرگاه علمی، نظریه ی مه بانگ و تورم کیهانی، تعریف عالم مادی از دیدگاه فلسفی، حتمیت یا دترمینیسم فازی و قطعی در رویدادهای طبیعی، جهان کوآنتومی، مفهوم آنتروپی در نظریه ی اطلاعات و آگاهی مورد بررسی دقیق قرار می گیرند. سپس بخش دوم کتاب "سپهر آگاهی" ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

«محسن فرشاد یکتا» در 12 اسفند 1323 در تهران به دنیا آمد.در سال 47 لیسانس حقوق قضایی خود را از دانشکده حقوق دانشگاه تهران، و در سال 54، دکترای دولتی حقوق خصوصی خود را از دانشگاه اکس مارسی فرانسه اخذ نمود.وی از سال 72 تاکنون عضو هیئت علمی و هیئت امنای موسسه آموزش عالی پژوهش صنایع ایران‏ بوده و همچنین ...مطالعه بیشتر«محسن فرشاد یکتا» در 12 اسفند 1323 در تهران به دنیا آمد.در سال 47 لیسانس حقوق قضایی خود را از دانشکده حقوق دانشگاه تهران، و در سال 54، دکترای دولتی حقوق خصوصی خود را از دانشگاه اکس مارسی فرانسه اخذ نمود.وی از سال 72 تاکنون عضو هیئت علمی و هیئت امنای موسسه آموزش عالی پژوهش صنایع ایران‏ بوده و همچنین در دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی، صنعتی شریف، امام صادق (ع)، آزاد اسلامی، پیام نور، علوم بهزیستی، جامع‏ علمی-کاربردی و... تدریس کرده است.ایشان از سال57 تاکنون به عنوان وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی بسیاری کارخانجات و شرکت ها و سفارت ها بوده است.همچنین سرپرست «انجم ...مطالعه بیشتر