سپیده دمان فلسفه ی تاریخ بورژوایی

سپیده دمان فلسفه ی تاریخ بورژوایی

Les Débuts de la philosophie bourgeoise de l'histoire
انتشارات: نی
شابک: 9789643123482
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 24,000 تومان

سپیده دمان فلسفه تاریخ بورژوایی، که همزمان با انتصاب هورکهایمر به ریاست مؤسسهٔ تحقیقات اجتماعی فرانکفورت نوشته شده (1930)، آزمایشگاهی بود برای آشکارشدن «نظریهٔ انتقادی» در پگاه زایش آن. هورکهایمر با ماکیاولی، هابز، یوتوپیاپردازان بزرگ دورهٔ رنسانس، ویکو و هگل تبادل نظر می کند. مسیری انتقادی که در پایان آن آشکار می شود که راه به سوی حقیقت، بخشی از حقیقت است.هورکهایمر به دور از بی طرفیِ تاریخمندی و خواست فروکاهندهٔ جامعه شناسیِ شناخت «به یک موضوع تاریخی نزدیک نمی شود مگر هنگامی که با آن چونان جوهر فرد (موناد) برخورد کند.» (والتر بنیامین). فلسفه نمی تواند به ایدئولوژی فروکاسته شود. سپیده دمان فلسفه تاریخ بورژوایی، افزون بر افشای ابزارانگاری سیاسی ــ سیاست در مقام فن چیرگی بر انسان ها، در تداوم برنامهٔ غربیِ سلطه بر طبیعت طرح تاریخ انتقادی عقل سیاسی را که از پیدایش دولت خودکامه جدایی ناپذیر است، ارائه می دهد.فراخوان به عمل، مایهٔ وحدت و توان این اثر است. هورکهایمر در همان حال که با متافیزیک و ذات های شیءوارهٔ حاصل آن ــ هستی، روح، طبیعت یا تاریخ مبارزه می کند از هشداردادن در مورد «فروتنی اندیشه» و بردباری ایده آلیسم دمی بازنمی ایستد. «آن کس که شکیبایی در برابر رنج و مرگ را موعظه می کند، نباید از یاد ببرد که شکیبایی همگانی که رویاروی حرکت تاریخی می ایستد، دلیلی اساسی بر «ضرورت انتظارکشیدن» است.»

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

شابک : 9789643123482

ماکس هورکهایمر در ۱۸۹۵ در خانوده ای یهودی در اشتوتگارت در آلمان به دنیا آمد. او تنها فرزند بابتا و موسی هورکهایمر بود. در ۱۹۱۷ برای مدت کوتاهی به ارتش پیوست و دو سال بعد تحصیل روان شناسی و فلسفه را در مونیخ آغاز کرد. سپس به فرانکفورت رفت و زیر نظر هانس کورنلیوس تحصیلات خود را ادامه داد. در ۱۹۲۲ دکترای فلسفه گرفت و به مدت سه سال دستیار کورنلیوس بود و همان زمان بود که دوستی پایدار او با آدورنو آغاز شد. در سال ١٩٢٥ دکتری خود را با رساله ممتازی درباره ی سومین نقادی کانت گرفت. در سال ١٩٢٨ بعد از سال ها دلدادگی با رز مایدن ریکهر که زمانی منشی پدرش بود و هشت سال از او بزرگتر بود، ازدواج کرد.در همان سال تدریس فلسفه سیاسی را در دانشگاه فرانکفورت را نیز آغاز کرد.

مطالعه کامل