زوج درمانی هیجان محور

کتاب زوج درمانی هیجان محور

(پویایی های هیجان، عشق و قدرت)

Emotion-focused couples therapy
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

تو از من فاصله می گیری! تو به من اهمیت نمی دهی! تو زورگویی! این ها شکایت های رایجی هستند که روش زوج درمانی هیجان محور در قالب بررسی الگوهای به وجودآمده در روابط زوجی به آن ها می پردازد. توجه به هیجانات زیرین این الگوها و چرخه های ارتباطی اساس کار است. زمانی که شخص نتواند هیجان اصلی و اولیه ی خود را ...مطالعه بیشترتو از من فاصله می گیری! تو به من اهمیت نمی دهی! تو زورگویی! این ها شکایت های رایجی هستند که روش زوج درمانی هیجان محور در قالب بررسی الگوهای به وجودآمده در روابط زوجی به آن ها می پردازد. توجه به هیجانات زیرین این الگوها و چرخه های ارتباطی اساس کار است. زمانی که شخص نتواند هیجان اصلی و اولیه ی خود را بشناسد و به همسرش نشان دهد و مثلاً به جای نشان دادن ترس از تنهایی، نیاز خود را با خشم و چهره ای طلبکار ابزار کند، واکنشی که در طرف مقابل فرامی خواند نه درک و همدلی بلکه دفاع یا حمله ی متقابل است. زوج درمانی هیجان محور به درستی روی هیجانات، به عنوان سنگ بنای روابط انسانی ...مطالعه بیشتر