زوج درمانی هیجان محور

زوج درمانی هیجان محور

(پویایی های هیجان، عشق و قدرت)

Emotion-focused couples therapy
انتشارات: نی
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 86,000 تومان

تو از من فاصله می گیری! تو به من اهمیت نمی دهی! تو زورگویی! این ها شکایت های رایجی هستند که روش زوج درمانی هیجان محور در قالب بررسی الگوهای به وجودآمده در روابط زوجی به آن ها می پردازد. توجه به هیجانات زیرین این الگوها و چرخه های ارتباطی اساس کار است. زمانی که شخص نتواند هیجان اصلی و اولیه ی خود را بشناسد و به همسرش نشان دهد و مثلاً به جای نشان دادن ترس از تنهایی، نیاز خود را با خشم و چهره ای طلبکار ابزار کند، واکنشی که در طرف مقابل فرامی خواند نه درک و همدلی بلکه دفاع یا حمله ی متقابل است. زوج درمانی هیجان محور به درستی روی هیجانات، به عنوان سنگ بنای روابط انسانی، دست گذاشته و در درمان اختلافات زوجی به تنظیم هیجانات به عنوان اجزای اصلی و شکل دهنده ی تعاملات زناشویی می پردازد.

مطالعه کامل