رویکرد انتقادی در جامعه شناسی ادبیات

نویسنده:

لئو لوونتال

انتشارات: نی
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

لئو لوونتال، جامعه شناس آلمانی، در سوم نوامبر سال ۱۹۰۰ در فرانکفورت به دنیا آمد و در ۲۱ ژانویه ۱۹۹۳ در برکلی کالیفرنیا درگذشت. پدرش پزشکی یهودی بود که او را به دور از عوالم دینی و با الهام از اندیشه های مادی و مکانیکی پرورش داد. وقتی در اولین روز مدرسه، معلم از دانش آموزان پروتستان و کاتولیک و یهودی خواسته بود هر یک در صف خود بایستند، لئوی کوچک سر جایش مانده بود، زیرا نمی دانست باید به کدام طرف برود. جالب توجه این که او در بزرگسالی، همچون بنیامین، همواره به دین پژوهی علاقه مند بود و در این حوزه آثاری از خود به یادگار گذاشت. لوونتال در جوانی به تحصیل در رشته های ادبیات، تاریخ، فلسفه و جامعه شناسی روی آورد و در سال ۱۹۲۳ از دانشگاه فرانکفورت در رشته فلسفه درجه دکترا گرفت. از ۱۹۲۶، یعنی به تقریب از اوایل کار مؤسسه پژوهش های اجتماعی (۱۹۲۳)، به عضویت مؤسسه درآمد و تا پایان عمر بلند ۹۳ ساله خود با آن همکاری کرد. وی کارشناس برجسته مؤسسه در حوزه جامعه شناسی ادبیات و فرهنگ همگانی بود و زمانی دراز سرپرستی نشریه پژوهش های اجتماعی، مجله مؤسسه، را برعهده داشت.