زمان و حکایت 2

(پیکربندی زمان در حکایت داستانی)

نویسنده:

پل ریکور

انتشارات: نی
تعداد صفحات: 351
نوبت چاپ: 3
نوع جلد: شومیز
نوع قطع: رقعی
شابک: 9789641855910
قیمت: 44,000 تومان

پل ریکور یکی از برجسته ترین فیلسوفان هرمنوتیک دوران معاصر است. زمان و حکایت، مشتمل بر سه کتاب مستقل، اثر محوری اوست. دل مشغولی اساسی، در تمامی آثار این اندیشمند برجسته، فهم هستی از دریچه ای تازه یعنی از دریچه ی تأویل متن است. بدین روی در زمان و حکایت، نگاه فلسفی به نقاط تلاقی ادبیات و فلسفه، تحلیل امکانات و ظرفیت های حکایت از رهگذر تأمل در مقوله های زمان، و کاوش در باب نوآوری معناشناختی به مدد استعاره شاکله های اساسی این اثر بزرگ است. در طول این مباحثه رشته های بسیاری مطرح می شود، ازجمله پدیده شناسی زمان، تاریخ نگاری و نظریه ی حکایت داستانی. در زمان و حکایت ۲، نظریه ی راویانگی که در بخش اول کتاب یک مطرح شده است این بار نه در عرصه ی حکایت تاریخی که در عرصه ی حکایت تخیلی مطرح می شود و موضوع اصلی این کتاب تجزیه و تحلیل پیکربندی زمان در حکایت تخیلی و از طریق آن است.