زمان و حکایت 3

(زمان نقل شده)

نویسنده:

پل ریکور

انتشارات: نی
تعداد صفحات: 584
نوبت چاپ: 3
نوع جلد: شومیز
نوع قطع: رقعی
قیمت: 66,000 تومان

پل ریکور یکی از برجسته ترین فیلسوفان هرمنوتیک دوران معاصر است. زمان و حکایت، مشتمل بر سه کتاب مستقل، اثر محوری اوست. دل مشغولی اساسی، در تمامی آثار این اندیشمند برجسته، فهم هستی از دریچه ای تازه یعنی از دریچه ی تأویل متن است. بدین روی در زمان و حکایت، نگاه فلسفی به نقاط تلاقی ادبیات و فلسفه، تحلیل امکانات و ظرفیت های حکایت از رهگذر تأمل در مقوله های زمان، و کاوش در باب نوآوری معناشناختی به مدد استعاره شاکله های اساسی این اثر بزرگ است. در طول این مباحثه رشته های بسیاری مطرح می شود، ازجمله پدیده شناسی زمان، تاریخ نگاری و نظریه ی حکایت داستانی. در زمان و حکایت ۳، تلاش نویسنده اثبات این نکته است که پدیده شناسی، پس از طی راهی دراز از قدیس آوگوستینوس تا هایدگر، برخلاف جامعه شناسی، ناگزیر به معضل آمیزی زمان منتهی می شود. قسمت دوم نشان می دهد که بوطیقای حکایت چگونه، با استفاده از امکانات متقاطع تاریخ و داستان تخیلی، از راه خوانش به بن بست های اندیشه پاسخ می دهد.