رویکرد تفکر سیستمی به برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

نویسنده:

استیون هینز

انتشارات: نی
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.