ریاضیات از کجا می آید؟

کتاب ریاضیات از کجا می آید؟

(چه گونه ذهن جسمانی ریاضیات را خلق می کند؟)

Where Mathematics Come From
انتشارات: آگاه
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 120,000 تومان

این کتاب درباره ایده های ریاضی است ، درباره اینکه ریاضیات به چه معناست. ایده های انتزاعی ، در بیشتر موارد ، از طریق ایده های استعاری مفهومی ناشی از عملکرد ما در دنیای فیزیکی روزمره بوجود می آیند. از آنجا که ریاضیات از آنجا سرچشمه می گیرد ، استدلال مفهومی نقشی اساسی در ایده های ریاضی درون ناخودآگاه ش ...مطالعه بیشتراین کتاب درباره ایده های ریاضی است ، درباره اینکه ریاضیات به چه معناست. ایده های انتزاعی ، در بیشتر موارد ، از طریق ایده های استعاری مفهومی ناشی از عملکرد ما در دنیای فیزیکی روزمره بوجود می آیند. از آنجا که ریاضیات از آنجا سرچشمه می گیرد ، استدلال مفهومی نقشی اساسی در ایده های ریاضی درون ناخودآگاه شناختی دارد - از حساب و جبر گرفته تا مجموعه ها و منطق تا بی نهایت در همه اشکال آن.اگر فردی فکر می کند کلاس ریاضی سخت است ، چه تصوری از ریاضی به عنوان کلاس تفکر استعاری دارد؟ جورج لاکوف و رافائل نونیز ، دانشمندان علوم شناختی ، این موضوع را در کتاب "از کجا ریاضیات می آید: ...مطالعه بیشتر