روایت عاشقانه ای از مرگ در ماه اردی بهشت

نویسنده:

محمد چرم شیر

انتشارات: نی
دسته بندی: نمایش
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کتاب «روایت عاشقانه‌ای از مرگ در ماه اردی‌بهشت» نوشته‌ی «محمد چرم شیر» و نمایشنامه‌ای تخیلی است که براساس شاهنامه نوشته شده است. نویسنده درباره این اثر آورده است: «من هر وقت به بازخوانی یک متن رسیده‌ام روش کارم این بوده که اول متن را بفهمم و بعد حرکتم به سمت ویران کردن ساختارهای اولیه به نفع ساختارهای ثانویه باشد شاهنامه به خودی خود ممکن است دراماتیک باشد ولی همیشه وقتی می‌خواهیم به ساختارها و گفتمان امروزی تبدیلش کنیم، باید وارد تفسیر شویم.» این نمایشنامه‌نویس در این باره معتقد است: «من دوست دارم این تفسیر به خود متن برگردد. برای همین است که می‌گویم ساختارهای اولیه را به نفع ساختارهای دوم می‌شکنم. سر هر بازخوانی هم که رفتم وقتی برایم مناسب بوده که ساختارهای اولیه یک همچنین وضعیتی داشته‌اند. یعنی بدون تفسیر، قابل رویت نبوده‌اند.» این کتاب را نشر «نی» منتشر کرده است.