روان درمانی اگزیستانسیال

نویسنده:

اروین د.یالوم

انتشارات: نی
دسته بندی: روانشناسی
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کتاب روان‏ درمانى اگزیستانسیال هم راهنمایى براى درمانگران است و هم نوعى درمان به‏شمار میرود: هرکس که آن را بخواند، عمیقاً تحت تأثیر قرار مى‏گیرد و خردمندتر می شود انگار چندین ساعت به گفت‏وگ