روز اول ماه مهر هرگز نیامد

کتاب روز اول ماه مهر هرگز نیامد

(داستان امروز ایران70)

first day of school never came
نویسنده:

جمشید ملک پور

انتشارات: افراز
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 180,000 تومان

جمشید ملک پور: نمی دانم نسترن فریاد کشید یا نه. نمی دانم خودم فریاد زدم یا نه. نمی دانم پیراهن کادویی نسترن را کجا زمین انداختم. نمی دانم چطور فاصله سینما متروپل تا سینما رکس را

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : جمشید ملک پور
شابک : 9786003261754

جمشید ملک پور، نویسنده، پژوهشگر، کارگردان تئاتر و استاد ایرانی، یکی از چهره های مهم و شناخته شده در حوزۀ پژوهش دربارۀ نمایش ایرانی است. جمشید ملک پور داری مدک کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی از آمریکا و دکتری هنرهای نمایشی از استرالیا است. کتاب مرجع وسه جلدی ادبیات نمایشی در ایران، یکی از مهم ترین پژو ...مطالعه بیشترجمشید ملک پور، نویسنده، پژوهشگر، کارگردان تئاتر و استاد ایرانی، یکی از چهره های مهم و شناخته شده در حوزۀ پژوهش دربارۀ نمایش ایرانی است. جمشید ملک پور داری مدک کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی از آمریکا و دکتری هنرهای نمایشی از استرالیا است. کتاب مرجع وسه جلدی ادبیات نمایشی در ایران، یکی از مهم ترین پژوهش های جامع دربارۀ تاریخ نمایش در ایران ، از این نویسنده است. گزیده ای از تاریخ نمایش در جهان، تطور اصول و مفاهیم در نمایش کلاسیک و سیر تحول مضامین در شبیه خوانی، از دیگر پژوهش های اوست. همچنین کارگردانی و اجرای نمایش های «پرومته در بند»، «مکبث»، «آنتیگون»، «اودیپ شهریا ...مطالعه بیشتر