رهیافت ها و روش های تحقیق کیفی در توسعه روستایی

کتاب رهیافت ها و روش های تحقیق کیفی در توسعه روستایی

Rahyaft-ha va Ravesh-haye tahghigh
نویسنده:

مصطفی ازکیا

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

درباره کتاب :   در کتاب رهیافت‌ها و روش‌های تحقیق کیفی در توسعه روستایی ضمن بررسی روند تاریخی و تکاملی ابزارها، تکنیک‌ها، روش‌ها و رهیافت‌های توسعه و ترویج روستایی و زمینه‌های پیدایش رهیافت‌های مشارکتی، رهیافت‌ها و ابزارهای جایگزین تحقیق سنتی نیز مورد توجه قرار گرفته است، روش‌ها و رهیافت‌هایی نظ ...مطالعه بیشتر درباره کتاب :   در کتاب رهیافت‌ها و روش‌های تحقیق کیفی در توسعه روستایی ضمن بررسی روند تاریخی و تکاملی ابزارها، تکنیک‌ها، روش‌ها و رهیافت‌های توسعه و ترویج روستایی و زمینه‌های پیدایش رهیافت‌های مشارکتی، رهیافت‌ها و ابزارهای جایگزین تحقیق سنتی نیز مورد توجه قرار گرفته است، روش‌ها و رهیافت‌هایی نظیر: تحقیق نظام‌های زراعی (FSR)، ارزیابی سریع روستایی (RRA)، ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA)، ارزیابی مشارکتی ارتباطات روستایی (PRCA)، مدرسه مزرعه کشاورز (FFS)، شاخص‌شناسی و روش‌های سنجش توسعه پایدار منابع و ارزیابی اجتماعی طرح‌های توسعه. همچنین در این کتاب توجه ویژه‌ای به ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

مصطفی ازکیا (متولد ۱۳۲۰ در تهران) جامعه شناس ایرانی، استاد بازنشسته گروه توسعه روستایی دانشگاه تهران و عضو هیئت تحریریه نشریه توسعه روستایی دانشگاه تهران است. او دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم اجتماعی را در دانشگاه تهران گذراند و دوره دکتری جامعه شناسی را در سال ۱۳۵۹ در دانشگاه آبردین به پایان برد. ازکیا بنیانگذار رشته توسعه روستایی در ایران است و آثارش عمدتاً در حوزه جامعه شناسی روستایی، جامعه شناسی توسعه و روش تحقیق هستند.