رساله ای درباره طبیعت انسان

(کتاب دوم:درباره احساس ها)

نویسنده:

دیوید هیوم

انتشارات: نی
تعداد صفحات: 230
نوبت چاپ: 1
نوع جلد: شومیز
نوع قطع: رقعی
دسته بندی: عرفان
قیمت: 36,000 تومان

او پس از چند ماه این شغل را کاملاً برای خود نامناسب می یابد و با ترک آن، به فرانسه می رود و در ناحیه ای آرام و دور از شهر مطالعاتش را از سرمی گیرد. در آن جا تصمیم می گیرد، با صرفه جویی کمبود مالی اش را جبران کند و با حفظ استقلال خود، فقط به پرورش استعدادهایش بپردازد و همواره بر این تصمیم باقی می ماند. در همین دورانِ آرامش در فرانسه است که رساله ای دربارۀ طبیعت انسان را می نویسد. مجموعه ای متشکل از سه کتاب: دربارۀ فهم؛ دربارۀ احساس ها؛ دربارۀ اخلاق. او پس از سه سال به لندن بازمی گردد و در سال ۱۷۳۹ رسالۀ خود را به چاپ می رساند. در زندگی نامه اش چاپ رساله را این گونه توصیف می کند: «هیچ تلاش ادبی ای بداقبال تر از رساله ای دربارۀ طبیعت انسان من نبوده است. از دستگاه چاپ مرده به دنیا آمد، بی آن که حتی به چنین تمایزی دست یابد که نجوایی در میان مخالفان برانگیزد.» اما در ادامه می افزاید که طبیعت شاد و امیدوارش باعث می شود به زودی از این ناراحتی رهایی یابد و با شوق فراوان به پژوهش های خویش ادامه دهد. در سال ۱۷۴۲ اولین بخش از مقاله های خود را در ادینبورگ به چاپ می رساند. این نوشته بیشتر مورد استقبال قرار می گیرد و موجب می شود که ناکامی پیشین را کاملاً به فراموشی بسپارد.