رساله عشق و عقل

کتاب رساله عشق و عقل

Resale-ye Eshgh-o Aghl
انتشارات: علمی و فرهنگی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

اساس کتاب بر پایه توضیحی است که یکی از دوستان مولف درباره شرح کمال عقل و کمال عشق، و اینکه آیا تضادی میان این دو تواند بود یا نه، و آیا عقل قسمی است از اقسام موجودات یا جمله موجودات است خواسته است. نجم الدین رازی در این کتاب به بحث فلسفی پرداخته و به همه شبهات و اشکالات وارد پاسخ داده می شود.این کتاب برای علاقه مندان تحقیق در تصوف و نیز برای پژوهندگان زبان و ادب فارسی بسی سودمند است.

نجم الدین رازی با نام کامل ترِ ابوبکرْ عبدالله بن محمد بن شاهوار بن انوشیروان الرازی، همچنین مشهور به نجم الدین دایه یا نجم رازی، از چهره های تأثیرگذار و مطرح در تاریخ تصوف در ایران و جهان اسلام است.پراهمیت ترین کتاب نجم رازی به نام مرصادالعباد به تصحیح دکتر محمدامین ریاحی است. با وجود کثرت تالیفات ...مطالعه بیشترنجم الدین رازی با نام کامل ترِ ابوبکرْ عبدالله بن محمد بن شاهوار بن انوشیروان الرازی، همچنین مشهور به نجم الدین دایه یا نجم رازی، از چهره های تأثیرگذار و مطرح در تاریخ تصوف در ایران و جهان اسلام است.پراهمیت ترین کتاب نجم رازی به نام مرصادالعباد به تصحیح دکتر محمدامین ریاحی است. با وجود کثرت تالیفات نجم رازی، مرصادالعباد تحقیقاً شاهکار او است. چرا که از نظر نثر یکی از زیباترین و شورانگیزترین نوشته های عرفانی است که در نیمه نخست قرن هفتم هجری، هنگام هجوم مغول تألیف شده است. این اثر به قدری مهم و پردامنه است که عرفای قدر اول بعد از نجم رازی از جمله مولوی و حافظ همگی ...مطالعه بیشتر