رقص مادیان ها

انتشارات: نی
دسته بندی: نمایش
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کتاب «رقص مادیان‌ها» اثر «محمد چرم شیر» است. قسمت‌هایی از کتاب را می‌خوانیم: «همیشه بذارین مردها خیال کنن خیلی مردن. حتی وقتی قد قاطرم مردونگی سرشون نمی‌شه. وقتی می‌آن خونه، جلوی در واساده باشین. چشم‌هاتون بخنده، حتی اگه تا وقت اومدنش یه‌ریز گریه کرده باشین. یه جوری نفس بکشین که انگار با اومدن اون،‌ هوای خونه تازه شده، حتی اگه از بوی عرقش عق‌تون می‌گیره.»، «همیشه از مردهاتون چیزهایی بخواین، حتی اگه بدونین هیچ وقت نمی‌تونن براتون حاضرش کنن. بذارین خیال کنند شما بی اون‌ها می‌میرین، حتی اگه می‌دونین بلد نیستن شلوارهای خودشون رو بالا بکشن»، «مردها زود به همه چیز عادت می‌کنن. شما به هیچ‌چیز عادت نکنین. مردها همیشه سر عادت‌هاشون باقی می‌مونن. شما به هیچی عادت نکنین. مردها با عادت‌هاشون خوشن. شما به هیچ‌چیز عادت نکنین. با عادت‌های مردهاتون نجنگین، آروم عوض‌شون کنین. نذارین مردهاتون بفهمن که دارن عوض می‌شن. آروم عوض شون کنین.» این کتاب را نشر «نی» منتشر کرده است.