دیوان سلیم تهرانی

دیوان سلیم تهرانی

Salim Tehrani
انتشارات: نگاه
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 25,000 تومان

این کتاب، دیوان اشعار محمدقلی سلیم تهرانی با مقدمه و تصحیح محمد قهرمان است. محمد قهرمان درباره ی این کتاب چنین نوشته است: سال ها بود که قصد داشتم تصحیح تازهای از دیوان سلیم تهرانی به عمل آورم، ولی در دست نبودن نسخه های متعدّد دیوان او، کار را دشوار می کرد. سه چهار سال پیش آگاه شدم که طبیب فرزانه و ادب دوست شهر ما، شادروان دکتر علی شاملو که از دودمان حسن خان و عبّاسقلی خان شاملو - فرمانروایان بزرگ خراسان در عهد صفویّه - هستند، نسخ های خطّی از دیوان سلیم در اختیار دارند. چون از تصمیم من خبردار شدند، با بزرگواری اجازه دادند تا عکسی از آن برای خود تهیّه کنم. این نسخه با وجود آنکه در بخش غزل ها بسیار ناقص است، ولی تقریبا همه قصاید و قطعات و بخش اعظم مثنوی های شاعر را شامل است. سلیم تهرانی، پس از صائب و کلیم، یکی از بهترین گویندگان طرز نو، مشهور به سبک هندی است. نام او محمّدقلی، از طایفه شاملو و از قریه طرشت تهران بوده است.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

شابک : 9789643513238