دیوان سلیم تهرانی

کتاب دیوان سلیم تهرانی

Salim Tehrani
انتشارات: نگاه
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 25,000 تومان

این کتاب، دیوان اشعار محمدقلی سلیم تهرانی با مقدمه و تصحیح محمد قهرمان است. محمد قهرمان درباره ی این کتاب چنین نوشته است: سال ها بود که قصد داشتم تصحیح تازهای از دیوان سلیم تهرانی به عمل آورم، ولی در دست نبودن نسخه های متعدّد دیوان او، کار را دشوار می کرد. سه چهار سال پیش آگاه شدم که طبیب فرزانه و ...مطالعه بیشتراین کتاب، دیوان اشعار محمدقلی سلیم تهرانی با مقدمه و تصحیح محمد قهرمان است. محمد قهرمان درباره ی این کتاب چنین نوشته است: سال ها بود که قصد داشتم تصحیح تازهای از دیوان سلیم تهرانی به عمل آورم، ولی در دست نبودن نسخه های متعدّد دیوان او، کار را دشوار می کرد. سه چهار سال پیش آگاه شدم که طبیب فرزانه و ادب دوست شهر ما، شادروان دکتر علی شاملو که از دودمان حسن خان و عبّاسقلی خان شاملو - فرمانروایان بزرگ خراسان در عهد صفویّه - هستند، نسخ های خطّی از دیوان سلیم در اختیار دارند. چون از تصمیم من خبردار شدند، با بزرگواری اجازه دادند تا عکسی از آن برای خود تهیّه کنم. این نسخ ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

شابک : 9789643513238