رابطه دین و سیاست

(تفسیرهای امام محمد غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی از پیوند دین و سیاست)

نویسنده:

ایرج میر

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 374
نوبت چاپ: 2
قیمت: 56,000 تومان