ذهن بی خانمان

(نوسازی و آگاهی)

نویسنده:

پیتر برگر

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 254
نوبت چاپ: 4
قیمت: 32,000 تومان

ذهن بی‌خانمان بررسی سه تن از جامعه‌شناسان معاصر دربارهٔ تأثیر فرایند «نوگرایی» و نهادهای مدرن بر «آگاهی مدرن» به‌ویژه در جوامع «جهان سوم» است: یعنی تأثیر دو دسته از فرایندهای نهادی مدرن به