دو جستار درباره فلسفه سیاسی فمینیسم

کتاب دو جستار درباره فلسفه سیاسی فمینیسم

The Political Philosophy of Feminism
نویسنده:

جین منسبریج

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

فمینیسم هم اکنون به موضوعی بحث انگیز و جدی در برابر نظریه ی سیاسی غربی بدل شده است. برای مثال، فمینیسم نشان داده است که تأکید نظریه ی سیاسی غرب بر عدالت یا آزادی با نادیده گرفتن کامل فضای خانه و خانواده همراه بوده است. به عبارت دیگر، مردان نظریه پرداز عدالت و آزادی را برای فضای بیرون از خانه، تعریف ...مطالعه بیشترفمینیسم هم اکنون به موضوعی بحث انگیز و جدی در برابر نظریه ی سیاسی غربی بدل شده است. برای مثال، فمینیسم نشان داده است که تأکید نظریه ی سیاسی غرب بر عدالت یا آزادی با نادیده گرفتن کامل فضای خانه و خانواده همراه بوده است. به عبارت دیگر، مردان نظریه پرداز عدالت و آزادی را برای فضای بیرون از خانه، تعریف کرده اند که به طور سنتی به مردان اختصاص داده می شد، و خانه و خانواده را، که به طور سنتی عرصه ای زنانه محسوب می شد، از دایره ی مصادیق عدالت و آزادی به کلی حذف کرده اند. فمینیسم، به مثابه نظریه ب برابری جنسی، دربرگیرنده ی دیدگاه هایی است که دیگر نمی تواند در شیوه های سنتی ...مطالعه بیشتر

جین جب منسبریج (زاده 19 نوامبر 1939) یک دانشمند سیاسی آمریکایی است. وی استاد چارلز اف. آدامز، رهبری سیاسی و ارزشهای دموکراتیک در دانشکده دولت کندی در دانشگاه هاروارد است. منسبریج در تئوری دموکراتیک، بورس های فمینیستی و مطالعه تجربی جنبش های اجتماعی و دموکراسی مستقیم، کمک کرده است. در آوریل 2018 ، مسبریج به عنوان 24مین برنده جایزه یوهان اسکیت در علوم سیاسی اعلام شد.