دیپلماسی تجاری

دیپلماسی تجاری

(از اهداف تا ابزارها)

Business Diplomacy
نویسنده:

وحید بزرگی

انتشارات: نی
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

در کتاب حاضر، مولف با بررسی روندهایی مانند جهانی شدن، گسترش همکاری های تجاری منطقه ای و ظهور زنجیره های جهانی ارزش نشان می دهد که در جهان امروز اهمیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری بسیار افزایش یافته است. بر این اساس، موضوع دیپلماسی اقتصادی یا تجاری به یکی از کانون های توجه نه تنها نظریه پردازان بلکه دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی تبدیل شده است و دیپلمات های کشورها به طور فزاینده ای وقت خود را به مسائل اقتصادی و تجاری اختصاص می دهند. با این دیدگاه، کتاب دیپلماسی تجاری چارچوبی برای سیاست گذاری و تدوین دیپلماسی تجاری ارائه می کند و در این راستا به تبیین عناصر و مولفه های مختلف دیپلماسی تجاری، از تعریف و اهداف و دستور کار دیپلماسی تجاری گرفته تا بازیگران و راهبردها و ابزارهای آن، می پردازد.

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

وحید بزرگی متولد سال 1344 ، رئیس گروه بررسی مقررات و سیاستهای تجاری دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ، دانشیار و عضو هیئت علمی می باشد. وی دارای مدرک دکترای روابط بین الملل از دانشگاه تهران است.

مطالعه کامل