دیپلماسی تجاری

(از اهداف تا ابزارها)

نویسنده:

وحید بزرگی

انتشارات: نی
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.