دیپلماسی تجاری

کتاب دیپلماسی تجاری

(از اهداف تا ابزارها)

Business Diplomacy
نویسنده:

وحید بزرگی

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

در کتاب حاضر، مولف با بررسی روندهایی مانند جهانی شدن، گسترش همکاری های تجاری منطقه ای و ظهور زنجیره های جهانی ارزش نشان می دهد که در جهان امروز اهمیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری بسیار افزایش یافته است. بر این اساس، موضوع دیپلماسی اقتصادی یا تجاری به یکی از کانون های توجه نه تنها نظریه پردازان بلکه دست ...مطالعه بیشتردر کتاب حاضر، مولف با بررسی روندهایی مانند جهانی شدن، گسترش همکاری های تجاری منطقه ای و ظهور زنجیره های جهانی ارزش نشان می دهد که در جهان امروز اهمیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری بسیار افزایش یافته است. بر این اساس، موضوع دیپلماسی اقتصادی یا تجاری به یکی از کانون های توجه نه تنها نظریه پردازان بلکه دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی تبدیل شده است و دیپلمات های کشورها به طور فزاینده ای وقت خود را به مسائل اقتصادی و تجاری اختصاص می دهند. با این دیدگاه، کتاب دیپلماسی تجاری چارچوبی برای سیاست گذاری و تدوین دیپلماسی تجاری ارائه می کند و در این راستا به تبیین عناصر و مولفه های ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

وحید بزرگی متولد سال 1344 ، رئیس گروه بررسی مقررات و سیاستهای تجاری دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ، دانشیار و عضو هیئت علمی می باشد. وی دارای مدرک دکترای روابط بین الملل از دانشگاه تهران است.