درباره عشق

(مقالاتی از:مارتا نوسباوم،رابرت سالومون،رابرت نوزیک،لارنس تامس،انت بایر،الیزابت راپاپورت)

مترجم: آرش نراقی
انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 272
نوبت چاپ: 10
قیمت: 34,000 تومان

احتمالاً در جهان جدید مهم‏ ترین تحولى که در قلمرو عشق‏ شناسى رخ داده است غلبه عشق مجازى بر عشق حقیقى است. عشق ‏شناسى قدما عموماً «عشق حقیقى» یا «عشق الهى» را بر صدر مى ‏نشاند، و عشق مجازى ر