درآمدی بر روان شناسی اجتماعی

کتاب درآمدی بر روان شناسی اجتماعی

(مجموعه ضرورت های جامعه شناسی روانی)

INTRODUCTION A LA PSYCHOLOGIE SOCIALE
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کتاب حاضر که می خواهد به بهترین وجهی به نیازهای پژوهندگان رشته های مختلف مدیریت، علوم تربیتی، کار اجتماعی، علوم قضایی و اقتصادی، انفورماتیک کاربردی، علوم اخلاقی و… پاسخ بگوید شامل بخش های زیر است: • مقدمه که خواننده را با شکل ویژهٔ تفکر و برخورد با مسائل و با جنبه های اصلی راه علمی آشنا می کند؛ • یک ...مطالعه بیشترکتاب حاضر که می خواهد به بهترین وجهی به نیازهای پژوهندگان رشته های مختلف مدیریت، علوم تربیتی، کار اجتماعی، علوم قضایی و اقتصادی، انفورماتیک کاربردی، علوم اخلاقی و… پاسخ بگوید شامل بخش های زیر است: • مقدمه که خواننده را با شکل ویژهٔ تفکر و برخورد با مسائل و با جنبه های اصلی راه علمی آشنا می کند؛ • یک فصل که به ارائهٔ جزئیات پژوهش های بنیادی و تاریخچهٔ رشد روان شناسی اجتماعی می پردازد؛ • چهار فصل جامع در مورد پیدایش، مفاهیم کلیدی، عناصر نظری یا روش شناختی اساسی رشته های فرعی در زمینه های مهم کاربرد روان شناسی اجتماعی: روان شناسی میان فرهنگی، روان شناسی کار و ارگونوم ...مطالعه بیشتر