درآمدی به فلسفه دین

کتاب درآمدی به فلسفه دین

An Introduction to the Philosophy of Religion
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 68,000 تومان

کتاب درآمدی به فلسفه ی دین تحقیق گسترده ای است راجع به موضوعاتی که در صدر مباحث رایج در فلسفه ی معاصر دین قرار دارند. در این کتاب مهم ترین آرا و براهین فیلسوفان گذشته و حال بررسی و تحلیل می شوند. کتاب به همه ی مباحث محوری مطرح در این حوزه می پردازد که از آن جمله است: انسجام درونی اوصاف خداوند، براهی ...مطالعه بیشترکتاب درآمدی به فلسفه ی دین تحقیق گسترده ای است راجع به موضوعاتی که در صدر مباحث رایج در فلسفه ی معاصر دین قرار دارند. در این کتاب مهم ترین آرا و براهین فیلسوفان گذشته و حال بررسی و تحلیل می شوند. کتاب به همه ی مباحث محوری مطرح در این حوزه می پردازد که از آن جمله است: انسجام درونی اوصاف خداوند، براهین الهیات توحیدی و نیز استدلال های حامی بی خدایی، ایمان و عقل، دین و اخلاق، معجزات، اختیار بشر و مشیت الهی، علم و دین، و جاودانگی. به علاوه، در آن راجع به موضوعات بسیار مهم دیگری هم بحث می شود که آثار مشابه غالباً از آن ها غفلت می ورزند؛ ازجمله: برهان اختفا در اثبات بی خ ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

مترجم : سعید عابدی
شابک : 9786220602514