درآمدی کوتاه به مغز

کتاب درآمدی کوتاه به مغز

The Brain: A Beginner's Guide
نویسنده:

عمار الچلبی

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

توجه به مغز و دستاوردهای عظیمی که طی دهه های اخیر نصیب دانشمندان شده است نتایجی تأثیرگذار در همه ی حوزه های دانش بشری داشته است؛ از زدودن بسیاری از خرافات نزد عامه ی مردم گرفته تا هوشیار شد

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

عمار الچلبی استاد علوم مغز و اعصاب و ژنتیک بیماریهای پیچیده در انستیتوی علوم اعصاب بالینی موریس وول ، رئیس گروه علوم اعصاب پایه و بالینی و مدیر مرکز تحقیقات بیماریهای عصبی حرکتی کینگ می باشد. او در لستر و لندن پزشکی آموخت و بعداً به عنوان یک متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان کالج کینگ مشغول به کار شد.