درآمدی کوتاه بر فلسفه ذهن

کتاب درآمدی کوتاه بر فلسفه ذهن

A Brief Introduction to the Philosophy of Mind
نویسنده:

نیل کمبل

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 48,000 تومان

فلسفه عموماً به طرح کلی ترین پرسش ها در بارۀ چیستی و سرشت امور می پردازد: زیبایی چیست؟ شناخت علمی چگونه شناختی است؟ چه چیزی است که عملی را نیک یا مدعایی را صادق می کند؟ این پرسش ها و پرسش هایی نظیر آن ها در فلسفۀ هنر، فلسفۀ علم، فلسفۀ اخلاق، اپیستمولوژی (نظریۀ شناخت) و متافیزیک (مطالعه در باب مقولات فرجامین عالم) طرح می شوند. در این میان فلسفۀ ذهن از ماهیت پدیده های ذهنی می پرسد: برای مثال، ماهیت تفکر، احساس، ادراک، آگاهی و تجربۀ حسی چیست؟

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

موضوع : عمومی
نویسنده : نیل کمبل
مترجم : محمد یوسفی
شابک : 9786220602866

نیل کمبل متولد 19 مه 1957 ، استاد برجسته مطالعات آمریکایی در دانشگاه دربی ، انگلستان است. او تا به حال چندین کتاب درمورد مطالعات آمریکایی منتشر کرده است و بخش اعظمی از کارهای مشهور وی شامل غرب جدید است. کتابهای گوگل