درآمدی بر انسان شناسی

کتاب درآمدی بر انسان شناسی

Introduction à l'anthropologie
نویسنده:

کلود ریویر

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 80,000 تومان

انسان شناسی یکی از شاخه های علمی- دانشگاهی در مجموعه علوم اجتماعی است که در چند دهه اخیر در کشورهای توسعه یافته با بیشترین اقبال روبه رو شده و توانسته است گروه بزرگی از اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویان را به سویخود جذب کند و زمینه های بی شماری را برای فعالیت علمی به آن ها عرضه نماید و...

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

کلود ریویر یک انسان شناس است. او معلم مدرسه ابتدایی در Les Sables d'Olonne بود، یک سرباز در الجزایر، یک فلسفه دان و معلم ادبیات در دبیرستان Angers and Lorient بود. دکترای وی در فلسفه (دکتر M. Dufrenne)، "هدف اجتماعی" (1964)، در Poitiers پشتیبانی می شود. دکترای ایالتی وی (دکتر G. Balandier) به "پویایی طبقه بندی اجتماعی در گینه" (1975) می پردازد.