درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین

کتاب درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین

(نگرش دموکراتیک به سیاسی)

An Introduction to Modern Political Philosophy
نویسنده:

لزلی جیکوبر

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

درآمدی بر فلسفهٔ سیاسی نوین به نحوی موجز نظریه ای در باب اخلاق سیاسی دموکراتیک ارائه می کند که مبتنی بر نظریه های فیلسوفان سیاسی معاصر است. این نظریهٔ گسترده که مؤلف با عنوان نگرش دموکرا

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر