درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی

درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی

Narrative discourse
انتشارات: نی
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 17,000 تومان

بنابر ساختارگرایی سوسوری، دستگاه زبان پس از افتراق نشانه های کلامی و چینش بعضی از آن ها در پی یک دیگر، مدلول های معینی را در پاره ای از متن گرد می آورد و از وحدت مضمونیِ آن در شرایط ن

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

حسین صافی پیرلوجه متولد سال 1355، ضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، پژوهشکده ی زبان شناسی،گروه زبان شناسی نظری، دارای - دکتری: رشته ی زبان شناسی همگانی از دانشگاه تهران (1388- 1382) است.

مطالعه کامل