در سایه آفتاب

کتاب در سایه آفتاب

Dar Sayeh Aftab
انتشارات: سخن
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 110,000 تومان

نویسنده در کتاب کوشیده است منشا عادت ستیزی ها را در زبان و بیان شعر مولوی بشناساند .وی به همین منظور بحثی از "عشق و غزل "مطرح ساخته تا امکان مقایسه شعر مولوی با میراث شعری قبل از او و تجدد و تحولی که او در این سنت به وجود آورده فراهم آید .بخش بعدی کتاب به بررسی زبان قرآن اختصاص دارد ;به ویژه به آن ب ...مطالعه بیشترنویسنده در کتاب کوشیده است منشا عادت ستیزی ها را در زبان و بیان شعر مولوی بشناساند .وی به همین منظور بحثی از "عشق و غزل "مطرح ساخته تا امکان مقایسه شعر مولوی با میراث شعری قبل از او و تجدد و تحولی که او در این سنت به وجود آورده فراهم آید .بخش بعدی کتاب به بررسی زبان قرآن اختصاص دارد ;به ویژه به آن بخش از شیوه بیانی خاص قرآن توجه گردیده که بیشتر بر ذهن مولوی تاثیر گذارده است .نویسنده در بخش دیگر کتاب، تاثیر جهان بینی عرفانی و تجربه های خاص متاثر از این جهان بینی را به منظور مقایسه آن با بافت وحی، و تاثیر آن را بر ساختار زبان مولوی پی می گیرد .در بخش بعدی، تاثیر این ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

تقی پورنامداریان (متولد ۱۳۲۰ خورشیدی در همدان) شاعر ایرانی و استاد ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. پژوهش های وی بیشتر در حوزهٔ نقد و تفسیر شعر هستند.