درس های جامعه شناسی

درس های جامعه شناسی

Leçons de sociologie
نویسنده:

امیل دورکم

انتشارات: نی
شابک: 9789641852629
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 42,000 تومان

این اثر، مجموعه‌ای از درس‌های منتشر نشده امیل دورکم است... . درس‌های حاضر درباره فیزیک اخلاقیات برای تعیین کردن رفتارهای اخلاقی مطابق با نمونه‌های نوعی فراوان جوامع یا نهادهای متناسب با آن‌ها، دقیقا از گوناگونی‌ای که طبیعت ایجاد کرده و تاریخ توسعه داده است سرچشمه می‌گیرند و آن‌ها را مورد توجه قرار می‌دهند.از دوره درس‌ها درباره اخلاق حرفه‌ای، پی خواهیم برد که آن درس‌ها به لحاظ روش همان اندازه جالب توجه‌اند که به لحاظ نظریه.به لحاظ روش، می‌بینیم که تحلیل نقش گروه‌بندی حرفه‌ای کنار گذاشته نشده، بلکه بر عکس، در کنار مطالعه محیط در شرایط موجود حیاتش یعنی همان خاستگاه مورد انتظار در تاریخ و قوم‌نگاری در نظر گرفته شده است. می‌بینیم که این‌جا آمار، کارکرد را نشان می‌دهد. سرانجام، به‌ویژه شاید، دغدغه مولف را برای استخراج درس‌هایی از تجربه و تاریخ برای ساماندهی وضع موجود، احساس می‌کنیم. اخلاق حرفه‌ای بدین‌سان با همان طبیعت گروه‌بندی اجتماعی ـ صنف ـ پیوند دارد که در بطن آن رفتار افراد را تنظیم می‌کند.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر