درس های جامعه شناسی

کتاب درس های جامعه شناسی

Leçons de sociologie
نویسنده:

امیل دورکم

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 42,000 تومان

این اثر، مجموعه‌ای از درس‌های منتشر نشده امیل دورکم است... . درس‌های حاضر درباره فیزیک اخلاقیات برای تعیین کردن رفتارهای اخلاقی مطابق با نمونه‌های نوعی فراوان جوامع یا نهادهای متناسب با آن‌ها، دقیقا از گوناگونی‌ای که طبیعت ایجاد کرده و تاریخ توسعه داده است سرچشمه می‌گیرند و آن‌ها را مورد توجه قرار م ...مطالعه بیشتراین اثر، مجموعه‌ای از درس‌های منتشر نشده امیل دورکم است... . درس‌های حاضر درباره فیزیک اخلاقیات برای تعیین کردن رفتارهای اخلاقی مطابق با نمونه‌های نوعی فراوان جوامع یا نهادهای متناسب با آن‌ها، دقیقا از گوناگونی‌ای که طبیعت ایجاد کرده و تاریخ توسعه داده است سرچشمه می‌گیرند و آن‌ها را مورد توجه قرار می‌دهند.از دوره درس‌ها درباره اخلاق حرفه‌ای، پی خواهیم برد که آن درس‌ها به لحاظ روش همان اندازه جالب توجه‌اند که به لحاظ نظریه.به لحاظ روش، می‌بینیم که تحلیل نقش گروه‌بندی حرفه‌ای کنار گذاشته نشده، بلکه بر عکس، در کنار مطالعه محیط در شرایط موجود حیاتش یعنی همان خاستگاه م ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر