درآمدی بر نقد قوه حکم کانت

کتاب درآمدی بر نقد قوه حکم کانت

An Introduction to Kant's "Critique of Judgment"
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

اصطلاح «زیباشناسی» به معنای تجربه یا مطالعۀ هنر زیبا و نیز امر زیبا یا والا در طبیعت را فیلسوف آلمانیِ نسل پیش از کانت به نام الکساندر گوتلیب باومگارتن وضع کرد. کانت این اصطلاح را عموماً برای اشاره به جنبۀ حسی شناخت ما از طبیعت (یعنی در بخش «حسیات استعلایی» نقد عقل محض و در بحث از صورت های محض شهود) ...مطالعه بیشتراصطلاح «زیباشناسی» به معنای تجربه یا مطالعۀ هنر زیبا و نیز امر زیبا یا والا در طبیعت را فیلسوف آلمانیِ نسل پیش از کانت به نام الکساندر گوتلیب باومگارتن وضع کرد. کانت این اصطلاح را عموماً برای اشاره به جنبۀ حسی شناخت ما از طبیعت (یعنی در بخش «حسیات استعلایی» نقد عقل محض و در بحث از صورت های محض شهود) به کار می برد. اما او همچنین پیرو استفادۀ محدود (و امروزه متداول) باومگارتن از این اصطلاح برای اشاره به اعیان محسوسی است که شأن هنری دارند یا زیبا تلقی می شوند. برداشت باومگارتن از هنر اساساً شناختی بود، یعنی می گفت گرچه اعیان هنری قطعاً محسوس اند، شأن و اعتبارشان ناشی ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

داگلاس برنهام (متولد: 31 اوت 1965) استاد فلسفه در دانشگاه Staffordshire است.