درآمدی بر تحقیق کیفی

کتاب درآمدی بر تحقیق کیفی

An Introduction to Qualitative Research
نویسنده:

اووه فلیک

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 124,000 تومان

پژوهش کیفی جای خود را در بسیاری از رشته های علوم اجتماعی، روان شناسی، پرستاری و رشته هایی از این دست پیدا کرده است. شما چه محققی تازه کار باشید یا کارکشته، می توانید گستره ای متنوع از روش های خاصی را به کار گیرید که هر یک پیش فرض های متفاوتی دارند و در پی هدفی جداگانه اند. هر روشی در پژوهش کیفی بر د ...مطالعه بیشترپژوهش کیفی جای خود را در بسیاری از رشته های علوم اجتماعی، روان شناسی، پرستاری و رشته هایی از این دست پیدا کرده است. شما چه محققی تازه کار باشید یا کارکشته، می توانید گستره ای متنوع از روش های خاصی را به کار گیرید که هر یک پیش فرض های متفاوتی دارند و در پی هدفی جداگانه اند. هر روشی در پژوهش کیفی بر درک خاصی از موضوع تحقیق خود مبتنی است. با این حال، نباید روش های کیفی را مستقل از فرایند تحقیق و موضوع مورد مطالعه دانست. این روش ها به وضوح در چارچوب فرایند تحقیق جای گرفته اند و تنها با استفاده از دیدگاهی که مراحل و فرایندهای تحقیق را مبنا قرار می دهد، می توان بهترین د ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

اووه فلیک استاد تحقیقات کیفی در دانشگاه Freie برلین، آلمان است. او روانشناس و جامعه شناس است و دارای مدرک دکترا از Freie Universität برلین می باشد. وی استاد دانشگاه آلیس سالومون (برلین) و دانشگاه وین اتریش بوده است. علایق اصلی پژوهش وی شامل روشهای کیفی، دسترسی به بازار کار برای پناهندگان و بعد از مهاجرت، بازنمایی های اجتماعی از سلامت، آسیب پذیری، بی خانمان شدن جوانان و تغییر فناوری در زندگی روزمره است.