درآمدی بر تحقیق کیفی

درآمدی بر تحقیق کیفی

An Introduction to Qualitative Research
نویسنده:

اووه فلیک

انتشارات: نی
شابک:
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

پژوهش کیفی جای خود را در بسیاری از رشته های علوم اجتماعی، روان شناسی، پرستاری و رشته هایی از این دست پیدا کرده است. شما چه محققی تازه کار باشید یا کارکشته، می توانید گستره ای متنوع از روش های خاصی را به کار گیرید که هر یک پیش فرض های متفاوتی دارند و در پی هدفی جداگانه اند. هر روشی در پژوهش کیفی بر درک خاصی از موضوع تحقیق خود مبتنی است. با این حال، نباید روش های کیفی را مستقل از فرایند تحقیق و موضوع مورد مطالعه دانست. این روش ها به وضوح در چارچوب فرایند تحقیق جای گرفته اند و تنها با استفاده از دیدگاهی که مراحل و فرایندهای تحقیق را مبنا قرار می دهد، می توان بهترین درک و توصیف را از آن ها به عمل آورد. از این رو، هدف اصلی این کتاب عبارت است از معرفی مراحل مختلف فرایند پژوهش کیفی. مهم ترین روش های گردآوری و تفسیر داده ها، و همچنین قواعد ارزیابی و ارائهٔ یافته ها در چارچوب مراحل مختلف اجرای پژوهش مطرح شده اند. این عمل نمایی کلی از حوزهٔ پژوهش کیفی، بدیل هایی عینی از روش شناسی و مدعیات، کاربرد، و محدودیت های آن در اختیار شما قرار می دهد. این امر به شما امکان خواهد داد تا مناسب ترین استراتژی روش شناختی را با توجه به سؤالات و مسائل تحقیق خود انتخاب کنید.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

اووه فلیک استاد تحقیقات کیفی در دانشگاه Freie برلین، آلمان است. او روانشناس و جامعه شناس است و دارای مدرک دکترا از Freie Universität برلین می باشد. وی استاد دانشگاه آلیس سالومون (برلین) و دانشگاه وین اتریش بوده است. علایق اصلی پژوهش وی شامل روشهای کیفی، دسترسی به بازار کار برای پناهندگان و بعد از مهاجرت، بازنمایی های اجتماعی از سلامت، آسیب پذیری، بی خانمان شدن جوانان و تغییر فناوری در زندگی روزمره است.

مطالعه کامل