در آمدی بر جامعه شناسی

کتاب در آمدی بر جامعه شناسی

Sociology
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 68,000 تومان

کتاب حاضر کتابی درسی نیست و به ناچار برخی از بحث ها و موضوعات مهم جامعه شناسی در آن نیامده اند. کسی که بخواهد راجع به مسائل مطرح شده عمیق تر مطالعه کند می تواند از منابع معرفی شده در یادداشت ها استفاده کند. علاوه بر این، فضای محدودی که در این کتاب در اختیار داشتم باعث شده که به شمار اندکی از مسائل ب ...مطالعه بیشترکتاب حاضر کتابی درسی نیست و به ناچار برخی از بحث ها و موضوعات مهم جامعه شناسی در آن نیامده اند. کسی که بخواهد راجع به مسائل مطرح شده عمیق تر مطالعه کند می تواند از منابع معرفی شده در یادداشت ها استفاده کند. علاوه بر این، فضای محدودی که در این کتاب در اختیار داشتم باعث شده که به شمار اندکی از مسائل به طور مفصل و عمیق بپردازم و در نتیجه نتوانستم در بحث مثال هایی از جوامع مختلف بیاورم؛ بیش تر مثال هایم به ناچار به منابع بریتانیایی و امریکایی محدود می شوند. پیامد دیگر این مسئله نکته ای است که احتمالاً باعث ناامیدی و سرخوردگی برخی از همکارانم خواهم شد. در این کتاب رویک ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر