در آمدی بر جامعه شناسی

در آمدی بر جامعه شناسی

Sociology
انتشارات: نی
شابک: 9789641850960
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 68,000 تومان

کتاب حاضر کتابی درسی نیست و به ناچار برخی از بحث ها و موضوعات مهم جامعه شناسی در آن نیامده اند. کسی که بخواهد راجع به مسائل مطرح شده عمیق تر مطالعه کند می تواند از منابع معرفی شده در یادداشت ها استفاده کند. علاوه بر این، فضای محدودی که در این کتاب در اختیار داشتم باعث شده که به شمار اندکی از مسائل به طور مفصل و عمیق بپردازم و در نتیجه نتوانستم در بحث مثال هایی از جوامع مختلف بیاورم؛ بیش تر مثال هایم به ناچار به منابع بریتانیایی و امریکایی محدود می شوند. پیامد دیگر این مسئله نکته ای است که احتمالاً باعث ناامیدی و سرخوردگی برخی از همکارانم خواهم شد. در این کتاب رویکرد یا خط فکری واحدی را دنبال نکرده ام. استدلال های مختلفی در این جا و آن جای کتاب مطرح شده اند برای مثال راجع به طبیعی بودن جهان روزمره و یا تلقی اخلاقی از جامعه شناسی اما کل کتاب را به آن ها اختصاص نداده ام. علاوه بر این ها، خواننده در این جا مطالب چندانی راجع به تاریخ این رشته، شرح و تفسیر آثار جامعه شناسان [ برجسته]، روش های پژوهش اجتماعی یا نظریه جامعه شناسی پیدا نخواهد کرد. در عوض، قصد داشته ام نشان دهم که جامعه شناسان راجع به سؤال هایی که برای ما مهم اند چه چیزهایی برای گفتن دارند و تحلیل های آن ها چگونه می توانند پرتوی بر زندگی روزمره ما بیفکنند و آن را به نحوی غنی تر سازند تا همه از آن سود ببرند.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر