خاطرات شش دهه روزنامه نگاری

نویسنده:

محمد بلوری

انتشارات: نی
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کتاب پیش رو منبع دست اولی است برای پژوهشگرانی که می خواهند بدانند روزنامه نگاری ایرانی در مقاطعی سرنوشت ساز از تاریخ چطور پیش می رفته و روزنامه نگاران در آن مقاطع چه می کرده اند، چه می دیده اند و چه فکر می کرده اند. بلوری در خاطراتش گاهی خودِ تاریخ را روایت می کند و گاهی پشت صحنۀ وقایع تاریخی را. گاهی قالب روایتش به گزارش های مطبوعاتی نزدیک می شود و گاهی به پاورقی داستانی با راوی سوم شخص که در آن نیز ید طولایی دارد. حکایت های جذابی نیز نقل می کند از حوادث عجیب جامعۀ آن روزها و گاهی حال وهوای تحریریه ها و شرایط کاری خبرنگاران و اهالی مطبوعات را به تصویر می کشد. و همچنین روایت های بعد از انقلاب را می گوید که چطور آن سنت روزنامه نگاری گسیخته می شود و باز تلاش هایی صورت می گیرد که آن چینی بند زده شود. بنابراین تنوع در قالب و محتوا خواننده را از وضعیت روزنامه نگاری دهه های چهل و پنجاه مطلع می سازد اما خسته نمی کند.