حق و مصلحت 1

کتاب حق و مصلحت 1

(مقالاتی در فلسفه حقوق،فلسفه حق و فلسفه ارزش)

نویسنده:

محمد راسخ

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

از نخستین چاپ اول حق و مصلحت شانزده سال می گذرد، حال آن که مضامین اصلی این کتاب همچنان موضوعات رایج و مهم نظری در حیات فردی و جمعی آدمیان، به ویژه ما ایرانیان، هستند. جامعه ی معاصر ایرانی از لحاظ دارابودن نهادهای مدنی، نظام های عقلانی تمشیت امور اجتماعی، صنعت، تجارت، بانکداری، آموزش و حتی زیرساخت ها ...مطالعه بیشتراز نخستین چاپ اول حق و مصلحت شانزده سال می گذرد، حال آن که مضامین اصلی این کتاب همچنان موضوعات رایج و مهم نظری در حیات فردی و جمعی آدمیان، به ویژه ما ایرانیان، هستند. جامعه ی معاصر ایرانی از لحاظ دارابودن نهادهای مدنی، نظام های عقلانی تمشیت امور اجتماعی، صنعت، تجارت، بانکداری، آموزش و حتی زیرساخت های علوم جدید، هنوز به سطح جوامع نسبتاً پیشرفته ی عالم نرسیده، اما گفتمان حقوقی، سیاسی و اجتماعی رایج در آن پر از مفاهیم مطرح در آن جوامع است. حقوق فردی و مصالح جمعی از این نوع مفاهیم اند. روشنی، عمق و پیچیدگی نظری می تواند بنیادی باشد برای کاستن اقدامات عملی متضادی که زی ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : محمد راسخ