حق و مصلحت 1

حق و مصلحت 1

(مقالاتی در فلسفه حقوق،فلسفه حق و فلسفه ارزش)

نویسنده:

محمد راسخ

انتشارات: نی
شابک:
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

از نخستین چاپ اول حق و مصلحت شانزده سال می گذرد، حال آن که مضامین اصلی این کتاب همچنان موضوعات رایج و مهم نظری در حیات فردی و جمعی آدمیان، به ویژه ما ایرانیان، هستند. جامعه ی معاصر ایرانی از لحاظ دارابودن نهادهای مدنی، نظام های عقلانی تمشیت امور اجتماعی، صنعت، تجارت، بانکداری، آموزش و حتی زیرساخت های علوم جدید، هنوز به سطح جوامع نسبتاً پیشرفته ی عالم نرسیده، اما گفتمان حقوقی، سیاسی و اجتماعی رایج در آن پر از مفاهیم مطرح در آن جوامع است. حقوق فردی و مصالح جمعی از این نوع مفاهیم اند. روشنی، عمق و پیچیدگی نظری می تواند بنیادی باشد برای کاستن اقدامات عملی متضادی که زیر نام حق های فردی و منافع جمعی انجام و پی گیری می شوند. مطالبی که در این کتاب آمده اند پرسش هایی نظری پیرامون «حق» و «مصلحت» و نیز «ارزش»، به منزله ی اساسِ دو قلمرو یادشده، را مطرح و بررسی می کنند. امیدوارم و به آینده ای چشم دوخته ام که نسل نظریه پرداز حقوقی، در قلمرو عام «نظریه ی ارزش» و به موازاتِ پردازش نظری «امر سیاسی»، به شکل دهی به فهم و نظریه ی مستقل حقوقی نائل می آید. محمد راسخ استاد حقوق و فلسفه در دانشگاه شهید بهشتی است.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : محمد راسخ