خرد کشی روشنفکران و انقلاب اکتبر

کتاب خرد کشی روشنفکران و انقلاب اکتبر

Kheradkoshi
نویسنده:

خسرو ناقد

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 48,000 تومان

«روشنفکری» مفهومی است برآمده از جوامع مدرن که گرچه نسبتی با اندیشه ورزی و روشنگری و گاه نخبگی و تحصیل کردگی دارد، ولی برابرنهاده و جایگزین آن ها نیست. بااین همه، اگر عصر روشنگری را آغاز پی ریزی دوران مدرن در نظر بگیریم که در آن جهان نگری و نظام ارزشی و شیوۀ تفکر اروپائیان یکسره از نو شکل گرفت، شاید ...مطالعه بیشتر«روشنفکری» مفهومی است برآمده از جوامع مدرن که گرچه نسبتی با اندیشه ورزی و روشنگری و گاه نخبگی و تحصیل کردگی دارد، ولی برابرنهاده و جایگزین آن ها نیست. بااین همه، اگر عصر روشنگری را آغاز پی ریزی دوران مدرن در نظر بگیریم که در آن جهان نگری و نظام ارزشی و شیوۀ تفکر اروپائیان یکسره از نو شکل گرفت، شاید بتوان مفهوم «روشنفکری» را زائیدۀ روح جنبش روشنگری دانست. اما از پیدایش مفهوم «روشنفکری»، به تعبیر امروزی، یک سده و اندی سال بیش نمی گذرد و کم نیستند جوامعی که در آن ها روشنفکران از همان آغاز در معرض حمله های سیاسی صاحبان قدرت و برخوردهای نظریِ منتقدان بوده اند. در بسیار ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

خسرو ناقد (متولد ۱۰ آبان ۱۳۲۹، شیراز، ایران) فرهنگ نگار، نویسنده و مترجم ایرانی ساکن آلمان است. وی تاکنون کتاب ها و مقالات متعددی راجع به فرهنگ ایرانی، تاریخ ایران، زبان فارسی و ادبیات و فلسفه نوشته و در محافل روشنفکری ایران تأثیر دارد. مقالات وی در برخی از روزنامه های ایران ظاهر شده است. او یک فرهنگ لغت آلمانی-فارسی را نوشت که توسط لانگنشتید چاپ شده است.