خاکستر و بانو

خاکستر و بانو

Ash and lady
انتشارات: نیماژ
شابک: 9786006801636
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 8,000 تومان

بخشی از کتاب:اینان که دیر رسیدند و پُرشتاب رواننددر ذهن شان زمین نکاشته را درو می کنندبی آب خفته اند و خواب های پریشان می بینند.اینان هنوزباور نمی کنندکه تو ناگهانبه شکل پرنده ایپریدیامابالت را باز نکردیکفشت را پوشیدیو مثل گوزنی رهاشده از من رمیدی.گوزن کوچک من که زخم ارغوانی پایش را با خود می کشیدگوزن کوچک من که شاخ سار بلندشدر پارچه ی آسمان فرو رفتو آسمان پاره پاره فرو ریختبر شانه ی نازکشو کفن شد.

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

شابک : 9786006801636