خاکستر و بانو

انتشارات: نیماژ
تعداد صفحات: 76
نوبت چاپ: 7
نوع جلد: شومیز
نوع قطع: رقعی
دسته بندی: شعر فارسی
قیمت: 8,000 تومان

بخشی از کتاب:اینان که دیر رسیدند و پُرشتاب رواننددر ذهن شان زمین نکاشته را درو می کنندبی آب خفته اند و خواب های پریشان می بینند.اینان هنوزباور نمی کنندکه تو ناگهانبه شکل پرنده ایپریدیامابالت را باز نکردیکفشت را پوشیدیو مثل گوزنی رهاشده از من رمیدی.گوزن کوچک من که زخم ارغوانی پایش را با خود می کشیدگوزن کوچک من که شاخ سار بلندشدر پارچه ی آسمان فرو رفتو آسمان پاره پاره فرو ریختبر شانه ی نازکشو کفن شد.